Kontakty

Vladimír VALACH
Vladimír VALACH

obchodný riaditeľ

+421 908 266 477
valach@abse.sk

QR - Vladimír VALACH

 

Ivan ŠEFČÍK
Ivan ŠEFČÍK

technická podpora

+421 903 501 514
sefcik@abse.sk

QR - Ivan ŠEFČÍK

 

ABSE, s. r. o.
Československej armády 10330/20
036 01 Martin, Slovensko

IČO: 36407798   IČ DPH: SK2020123215

Tatra banka a. s.
Účet: 2623026003/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2302 6003
SWIFT: TATRSKBX

Útvar predaja:
Radi vám pomôžeme v čase 8.00 - 14.00 hod.
+421 43 324 10 90  |  obchod@abse.sk
Zuzana Čuboňová – vedúca predaja
+421 911 249 010  |  cubonova@abse.sk

Útvar skladového hospodárstva:
Radi vám pomôžeme v čase 8.00 - 14.00 hod.
Ľubica Hlavatá - vedúca +421 43 324 10 94
+421 911 982 712
sklad@abse.sk