Výpočet výkonu elektrocentrály

Výpočet potrebného výkonu pre napájané zariadenia.

  1. Zostavte zoznam zariadení, ktoré budú na elektrocentrálou napájané.
  2. Rozdeľte ich do troch kategórií, podľa typu záťaže (odporové, indukčné a zariadnia so sťaženým štartom).
  3. Pre každý spotrebič pripíšte výkon vo watoch a zrátajte výkon jednotlivých typov.
  4. Výsledky v píšte do príslušného okienka.

Typ 1

W

Typ 2

W

Typ 3

W

Potrebný výkon

0 W

Príklady zariadení rozdelených podľa rôzneho typu záťaže:

Typ 1 - Odporový Typ 2 - Indukčný Typ 3 - Indukčný
so sťaženým štartom
koeficient: 1,5 koeficient: 2 koeficient: 3 - 3,5
Žiarovka
Varič
Infražiarič
Kávovar
Žehlička
Malé kuchynské spotrebiče
Pec
Vysávač
Televízor
Chladnička
Vŕtačka
Brúska
Počítač
Žiarivka
Kompresor
Čerpadlo
Cirkulárka
Klimatizačné zariadenie